Kroniek van een aangekondigde kabinetsdood deel II

DEEL II

Gedicht in vier delen, op 15 april deel I, vandaag deel II op mijn website,
op 29 april deel III en op 6 mei deel IV.

Kabinet Rutte IV
presenteerde zich
op de 10de januari 20-22
aan het volk, zonder gêne
als fris, fruitig en gretig
met bijna pariteit
tussen vrouwen en mannen
in de ministersploeg
als bewijs van geëvolueerde politieke cultuur.
Het toekomstbestendig maken
van Nederland kon beginnen.

Kabinet Rutte IV
erfde van Rutte III
( en wellicht van nog vroeger versies )
een loden last in de vorm van
Toeslagenaffaire
het Aardgasdossier
de Vastgelopen Asielopvang
en bovenal het Stikstofdossier
een nachtmerrie
voor heel Het Lage Land.

Kabinet Rutte IV
werd al tijdens zijn wittebroodsweken
overvallen door de Oekraïne oorlog
met vele onvoorziene gevolgen
waaronder de noodzaak
van onmiddellijke energiebezuiniging
( campagne “Draai de knop om”)
alternatieve inkoop van aardgas
en massale staatssubsidie op energiekosten
van burgers en bedrijven.

De Grote Donkere Wolk
boven het kabinet bleef
het doorgeschoven, onopgeloste
Stikstofdossier.
Massale boerenprotesten
acties, demonstraties
blokkades & brandjes & barbecues
op verboden plekken
onaangekondigde koffievisites met trekkers
en dreigende taal her en der.
Nederland: protestland & spandoekenland.

Project “Wie niet weg is, is gezien”, 12-20 april 2023

Pontifex, Harnell - 2008
Pontifex, Harnell – 2008

* De titel is ontleend aan “Kroniek van een aangekondigde dood’
van Gabriel Garcia Márquez’, 1981.