Categorie: Beelden verwekken verzen

Beelden verwekken verzen

Standje*

Wie had aan de voorname Zuidas
met zijn sfeer van burgerlijkheid
netheid en welvoeglijke omgangsvormen
zoiets verwacht?
Een groep van vijf mannen
een standje opvoerend,
kunstig en gewaagd, ingestudeerd
zonder enige twijfel
gelet op ingewikkeldheid
en gevaar en onderlinge afhankelijkheid.

Een stel avontuurlijke acrobaten
zou men verwachten,
dol op uitdaging
zoekend naar een nieuwe
sensationele opvoering
waar toeschouwers vol vervoering
naar kijken, gekluisterd aan
dit kluwen van lichamen
met als ongrijpbaar doel
het zicht op de bebouwde omgeving?
Zoekend naar één bepaald object of subject?
Of toch heel anders: de vijf mannen,
eerder vijf heren, in kostuum gestoken
wekken de indruk dat het hen
enkel om de act gaat
de kunst van de acrobatiek.

Deze vijf gekostumeerde heren
tonen hun omhoog strevende ambities
hun drang naar een Leven
in Hogere sferen dan het daagse eren
van geld en goederen
men wil de materie ontstijgen
hun reden om hun lichamen
aan elkaar te rijgen tot in het lover
van de bomen: bomenwijsheid?
Boomgeluk?
Of met zijn vijven
een boom opzetten over.

Project: Beelden verwekken verzen – juli 2019
Beeldenroute Art Zuid Amsterdam
Gedicht 24 september 2019