Categorie: ArtZuid – 2019

Af!

Mijn digitale project is af!
Vandaag heb ik in de vroege ochtend het laatste gedicht geschreven en gepubliceerd op mijn website, in het kader van BEELDEN VERWEKKEN VERZEN, mijn poëtische verzinsels bij 42 van de rond 60 ten toon gestelde sculpturen en beelden/beeldengroepen van ArtZuid 2019.

Het eerste gedicht schreef ik eind september 2019 (pas in 2020 op de website gezet!) en nooit had ik destijds kunnen vermoeden dat het mij zou lukken om bij al deze 42 kunstwerken gedichten te schrijven.

Van sommige beelden had ik ofwel geen foto kunnen maken of de gemaakte foto’s konden om diverse redenen niet gebruikt worden. Voor de duidelijkheid: alle foto’s zijn door mij gemaakt met mijn smartphone. Ik ben een huis- tuin-en keuken- fotograaf, slechts één van de ontelbaar velen in ons land. Gelieve dit bij de beoordeling van de kwaliteit van de foto’s in gedachten te houden.

Geachte lezers, voor al mijn gedichten op deze website gold en geldt: het is een non-commerciële activiteit met als enig doel om mijn poëzie onder de aandacht van belangstellenden te brengen via de digitale route van het world wide web.

Alle gedichten in het kader van dit project zijn herkenbaar aan de verwijzing naar de beeldenroute ArtZuid 2019 in het gele rechthoekje onder het betreffende gedicht. Een bijzondere service van de webmaster/webdesigner, waarvoor nadrukkelijk op deze plek mijn hartelijke dank. Chapeau voor zijn werk, al die tijd.

Jean Wiermans