Categorie: Gedichten Nederlands

Alle Gedichten in de Nederlandse taal.

Het geschreeuw van De Meeuw

In het oneindig
veraf gelegen, belegen
en vrijwel onzichtbare Horkenland
was grote opwinding en ongerustheid geland.
Gevolg van een onverwachte
verpletterende verkiezingsoverwinning
van de eeuwig schreeuwerige Meeuwenpartij.

*
Na jaren van wegkwijnen
door politiek isolement
en belangeloosheid in het Nepparlement
van Horkenland
kreeg de Meeuwenpartij
tijdens de verkiezingsstrijd ‘23
volle waardering en een grootse aanhang
dankzij haar Bikkeltaal
en Gestaalde Eisen,
bijvoorbeeld de instroom
van ongewenste dieren en trekvogels
van allerlei pluimage verminderen
door het strengste asielbeleid
voor dieren en vogels ooit,
liefst tot nul terug te brengen
en tegelijk het kiezersvolk te paaien
met een politiek programma
richting Horkenland-als-Luilekkerland,
met gesloten grenzen,
dag en nacht bewaakt,
stopzetting van alle hulp aan buitenland
met de boodschap:
Horkenland-gaat-voor-elk-ander-land.

*
Horkenland viel verrassend massaal
voor het strooigoed en de illusies
van de Meeuwenpartij
en deze werd zowaar de grootste.
Na een klunzige, Nepparlementaire start
met ruzies, verdachtmakingen
en moeizame onderhandelingen
met drie andere Horkenlandse partijen
kon er redelijk vlot
[voor Horkenlandse begrippen]
na bijna zes maanden,
een globaal regeringsakkoord gesloten
en aan het volk gepresenteerd worden,
met nog slechts een zoektocht te gaan
naar een kabinetssclub en premier.
De Hoofdmeeuw verkoos
uit bescheidenheid en vaderlandsliefde
voor voortgezette zitting
in het Horkenlandse Nepparlement.

*
De Hoofdmeeuw sprak bij de presentatie
van het Hoofdlijnenakkoord
over geschiedenis gaan schrijven
nu Zijn Meeuwenpartij eindelijk
was aangekomen in het centrum
van de Horkenlandse macht,
met het voornemen en de belofte
[nee, echt geen dreigement]
om Horkenland te gaan veranderen,
miljoenen Horkenaren zullen puur blij worden
van dit programma, werkelijk waar,
in Horkenland zal de zon weer gaan schijnen
zelfs zal er een andere wind gaan waaien,
Horkenland wordt weer van ons.
[was het misschien op Marktplaats Horkenland gezet en verkocht?]

*
De Hoofdmeeuw, tegelijk enig partijlid
van de Meeuwenpartij
openbaarde hiermee onbewust
zijn geloof in klimaatverandering,
door hem voorheen veelvuldig ontkend.

*PS:Inmiddels hebben de vier Horkenlandse
ondertekenaars van dit extraparlementaire
akkoord ook een beoogd premier op de perstribune
gehesen( dinsdag 28 mei), een door de wol
geverfde wolf in schaapskleren, behorend
tot de elite van de Horkenlandse ambtenarij.

16 – 31 mei 2024

Harnell: Abstract,2013