Categorie: Blog Nederlands

Een schrijvende poging om de zgn. alledaagse dingen, gebeurtenissen, verschijnselen, ook in onze samenleving, politiek en cultuur te verwerken als gevolg van mijn verbazing, verontrusting en somtijds angst over hetgeen zich in onze wereld, dichtbij en ver weg, afspeelt.

Wir haben es (wieder nicht) gewusst?

Oftewel een tijdreis
van 1942 naar 2024,
van de Wannsee naar de Lehnitzsee.

Op 20 januari valt de 82ste verjaardag
van de Wannseekonferenz:
de massa vernietiging
van Europese joden
werd toen niet besloten,
die voltrok zich al geruime tijd;
men plande in kleine, illustere kring
-met gezamenlijke maaltijd-
in de voormalige villa Marlier
aan de “groβe Wannsee” bij Berlijn
de massale deportatie
van joden uit alle bezette landen
en gebiedsdelen van het Derde Rijk
naar vernietigings- en werkkampen
in Oost-Europa.

Op 10 januari 2024 trakteerde
het journalistieke onderzoek collectief
“Correctiv” *
de hele wereld op brisant nieuws:
Bij een geheime bijeenkomst
in villahotel Adlon aan de Lehnitzsee
werd op 25 november 2023
een “masterplan” voor de verdrijving
van miljoenen Duitse staatsburgers
met migratieachtergrond uit Duitsland
gepresenteerd en besproken.
Een plan voorzien van eufemismen
als minus-migratie en retourmigratie
en het actief bestrijden
van de aanwezigheid
van andere culturen in Duitsland
met de bedoeling om Duitsland
elke dag ietsje “Duitser” te laten worden.

Deze Correktiv publicatie
veroorzaakte een storm
van verontwaardiging en politiek verzet,
in Duitsland zelf en elders.
Waakzaamheid en democratische betrokkenheid
zijn dagelijks geboden
om een eigentijdse variatie
op de Wannseekonferenz
te voorkomen.

14 -15 januari 2024

Dreigend landschap, van Harnell – 2023

*Zie de website van www.correctiv.org voor de volledige publicatie met alle detailgegevens over deze bijeenkomst van 25 november 2023

PRO MEMORIE
enkele citaten uit de Duitse grondwet:
Artikel 3
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Artikel 4
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.