Kroniek van een aangekondigde kabinetsdood, deel IV

Gedicht in vier delen: op 15 april verscheen deel I op mijn website, op 22 april deel II, op 29 april deel III en vandaag, zaterdag 6 mei, het laatste deel IV.

Deel IV

De verkiezingsoverwinning
van BBB
verschafte deze beweging
het voortouw bij besprekingen
voor nieuwe provinciebesturen.
Onderwijl biechtte het CDA
met christelijke deemoed op:
de kiezersboodschap is binnen gekomen.
Het kabinetsbeleid moet echt anders.
Hoe anders
werd nog niet gespeld, maar
minder Haags, meer op maat
liefst regionaal of lokaal.

Gun het BBB-broedproces
voldoende tijd en het komt goed
zelfs met het Stikstofdossier.
Gedroomd of gespeeld optimisme
met het oog op
minstens één der coalitiegenoten.
Met de blik van een onschuldig kind
kwamen de woorden over de D66-lippen:
een verzoek tot heronderhandeling
over het Stikstofdossier
wachten wij af en zullen dan
wikken en wegen.

Een eindeloos Kamerdebat
op woensdag 5 april
over de provinciale verkiezingsuitslag
van 15 maart
bevestigde het politieke beeld
van verstarring & stilstand.

Het CDA koopt tijd
ook voor besprekingen
over nieuwe provinciebesturen
met BBB-dominantie
en steun van regionale CDA’ers
onder welke vlag dan ook.

Politieke identiteit blijft elastisch
ook bij christelijke politici
met zogezegd Bijbelse grondhouding
die on-Bijbels buigzaam blijkt.

De kabinetsdood van Rutte IV
werd zonder officiële aanzegging
aangekondigd, nog niet verkondigd
want nog niet besloten
maar meer dan alleen overwogen.

Wie zijn kiezers massaal ziet vluchten
macht & invloed ziet vervluchtigen
en onderwijl zijn Tweede Kamer fractie
naar alle windstreken ziet vluchten
kan niet volstaan met vertwijfeld
zuchten.


Project “Wie niet weg is, is gezien”, 12 april – 4 mei 2023

* De titel is ontleend aan “Kroniek van een aangekondigde dood’
van Gabriel Garcia Márquez’, 1981.

Un-dos-tres, Harnell – 2013