Hoge beelden

Hoge beelden vangen gelijk bomen
veel wind, regen en zonneschijn
de beeldvorming werkt tegen
door hun plaats boven op een sokkel
bordes of hoge muur
zoals bij deze in steen
gevangen jongeling.

Geen mens wil een simpele
of praktische reden:
gebrek aan plaats of geld
voor plaatsing hoog boven
op de bakstenen muur.

De beeldhouwer vernam destijds:
alleen zó kan jouw beeld
van een jongeling
met starende, peinzende blik
bevrijd worden uit jouw atelier.

De toen jong geplante boom
is in de loop der jaren
een groene reus geworden
met paraplubladerdak.

Verstilde schoonheid in steen
onder ritselend bladergroen
waarlijk een goede bescherming
voor deze jongeling bij elke
Hollandse neerslag.

Hoge bomen vangen vaak
wind en neerslag.
Voor dit beeld is de hoge plek
onder de boom eerder een zegen.

Beelden verwekken verzen – juli 2019
Beeldenroute Art Zuid, Amsterdam
Gedicht van donderdag 15 april 2021