Tsjernobyl ballet

Vermaledijd toeval: onze balletgroep
trad april 1986 door een ondoordacht
afgesloten contract op in de Oekraïne,
ook op die koude, kraakheldere dag
met de fatale datum van 26 april
in het stalinistisch ogende theater
van Tsjernobyl.

Een uit de hand gelopen testserie
in reactor 4 van de kerncentrale
van Sovjet makelij
leidde tot kernsmelting
en radioactieve uitwaseming,
met zichtbare en blijvende gevolgen
voor onze frêle balletfiguurtjes.

Sommige toeschouwers vragen zich
bij onze aanblik vertwijfeld af
of zij slachtoffer zijn van
zinsbegoocheling of dat ze
dromend in een nachtmerrie
verzeild zijn gekomen.

Wij voelen ons steeds weer
geroepen om hen gerust
te stellen: de overbodig lijkende
lichaamsdelen zijn ons als het ware
overnacht ten deel gevallen.
Sindsdien noemen wij ons
“Balet Russe”.

Beelden verwekken verzen – juli 2019
Beeldenroute Art Zuid, Amsterdam
Gedicht van oktober 2019