DE VERKENNER

De verkenner verkende voort
en schonk politiek en volk zijn verslag
met als aanbeveling om het kwartetspel
vooral voort te zetten
en wel in twee fasen:
fase één met verheldering
van de grondhouding van vier partijen
jegens onze grondwet,
uniek en opmerkelijk
omdat acceptatie van onze grondwet
en daarop baserende instituties en wetgeving
als vanzelfsprekend zouden moeten gelden.
Over erosie van democratische
en rechtsstatelijke principes gesproken.

Fase twee met een verkenning
van mogelijke politieke struikelblokken.
Pas na afsluiting van deze twee fasen
ziet De Verkenner de vorm
van een toekomstig kabinet opduiken
uit de Haagse mist.
Geestdriftig pende hij neer
dat een vier partijen kabinet
met G, P, C en D echt mogelijk is
en zelfs zou moeten lukken
om recht te doen aan de verkiezingsuitslag
van 22 november.
Waarlijk een onafhankelijk
en objectief standpunt.
Hulde voor De Verkenner.

Vandaag debatteert onze Tweede Kamer
over het Verkennersverslag.
G pleit met verve
voor benoeming van de Verkenner
tot informateur.
G. ziet het helemaal zitten,
aan hem zal het niet liggen,
de schuld voor het eventueel mislukken
van het vervolg deponeert hij
alvast bij anderen.

Zou P werkelijk geloven in
een Nieuwe Bestuurscultuur
onder leiding van parlementair nestor G
of in een politieke constructie
met G als gewichtigste partner?
C. lijkt het allemaal prima te vinden
als dit Vierspan maar kan gaan regeren,
D wikt en weegt
en houdt de kwartetkaarten tegen de borst
met de hete adem
van haar verdeelde partij in haar nek.
De Verkenner verheugt zich zichtbaar
op meer Haagse hopjes.

13 december 2023

Tribunaal, van Harnell – 2020