KEIZERLIJKE KERST

De Keizer bespeurde diepe onrust
in heel Zijn Lijf
overdag en in de nacht,
al weken lang,
op weg naar het traditionele kerstfeest.

De door Hem bevolen
Speciale Militaire Operatie
kwam eindelijk uit zijn malaise.
Het vijandige Westen
vertoonde meer en meer
een beeld van verdeeldheid
want geld, geduld, verbondenheid en focus
bleken weer schaarse artikelen
zodra solidariteit-in-woorden
langdurig omgezet moest worden
in acties en daden die pijn doen.

Westerse wekelingen vond De Keizer
zonder volharding en hardheid
die Hij in Zijn Rijk zo waardeerde.
Wie maalde er nou echt
om die eindeloze gehaktmolen
in Zijn Nieuwe Rijksdelen?
Zijn Condoleance Dienst draaide al
ruim twintig maanden overuren,
zonder morren.

Na het tragisch einde
van voormalig vriend en vechter Evgenius
was er diepe rust over Hem neergedaald.
Maar niet voor lange tijd.
De komende verkiezingen
wierpen hun schaduwen vooruit
en dwongen Hem
tot urenlange tv-optredens
in de rol van Vadertje Staat.
Een gruwel voor De Keizer
die zijn geveinsde liefde
voor Zijn Volk
verafschuwde.

Zijn onrust en onzekerheid
kon Hij alleen maar bestrijden
door Zijn Grote Kwelgeest
[opgeborgen in een luxe inrichting
achter het Oeralgebergte]
voorgoed te laten verdwijnen
in het ijzige Niets.

De Keizer duldde voortaan
geen enkele vorm
van weerstand of oppositie meer.
Zijn orders waren glashelder:
in Zijn Rijk geen schim meer
van verzet of weerstand of oppositie.
Het zingen of fluiten
van vrijheidsliederen
uit vervlogen tijden
werd verboden,
het verwoorden van een mening
verboden,
samenkomen in de openbare ruimte
verboden,
het koesteren van dromen
over Andere Tijden
ook verboden,
vragen stellen
buiten de kaders
van de Vaderlandse Canon
ook verboden.
Vragen over de toekomst
gelden voortaan als subversief
want een gevolg van twijfel
aan de wijsheid van Zijn Leiding
en daarom verboden.
Uilen kregen een geluidsverbod,
vliegers oplaten is staatsgevaarlijk
en dus verboden.

Zo wordt het toch nog
een gezellige kerst
voor De Keizer en zijn hond.

20 -23 december 2023

Kwelgeest,Harnell – 2023