Wie niet weg is

Wekenlang werd De Keizer geplaagd
door nachtmerries: woedende volksmassa’s
achtervolgden Hem en verdreven Hem
uit zijn paleis en macht.
Veroordeeld tot een leven als straathond.
De militaire tegenslagen
tijdens de “speciale operatie”
in de westelijke gebieden van Zijn Rijk
waren hier niet vreemd aan.

Na aanvankelijke veroveringen
was Zijn gedroomde flitsoorlog vastgelopen.
De vijand had Zijn troepen zelfs teruggedreven
met aanzienlijke verliezen.
Ook hier speelde dat boosaardige westen
weer zijn sinister spel.
Geen enkele generaal in Zijn dienst
scheen nog iets van krijgskunst te verstaan.
Zijn veiligheidsdiensten wantrouwde Hij
meer dan Hij van huis uit gewend was.
Van de liefde van Zijn volk
was Hij zo zeker als van zichzelf.

Vandaar Zijn nachtelijke besluit voor
volksraadplegingen in alle bevrijde gebieden
met een vooraf als zeker in te schatten uitkomst
van volledige steun van de bevolking:
overtuiging komt altijd uit de loop
van een gevreesd wapen
bedreiging en uithongering
zijn eveneens effectieve middelen
voor een verpletterende uitslag.

Bovendien had De Keizer
badend in het zweet
van zijn angstdromen bedacht dat Hij na de officiële inlijving
een beroep kon doen op de voor Hem geschreven grondwet:
de mogelijkheid van algehele mobilisatie
wegens aanvallen op het heilige Vaderland.
Vandaar de Keizerlijke opdracht
om in deze bevrijde gebieden
opkomst bevorderende berichten te verspreiden:

wie niet weg is, is gezien
wordt beschouwd als voorstander
van inlijving bij Het Rijk
en die stem telt als zodanig mee.
Gefeliciteerd landgenoten!
Kom gauw je nieuwe paspoort ophalen
met alle rechten en plichten van dien.
Natuurlijk ook eervolle militaire dienstplicht
in dienst van je nieuwe Vaderland.

IS GEZIEN.

Project “wie niet weg is, is gezien, nr. 4 van 20 september 2022