TWEE KAARSEN

Twee kaarsen
zonder taart,
één blauw, één geel
voor deze ongevraagde,
afgedwongen verjaardag.
Twee kaarsen
één blauw, één geel
voor twee naamloze jaren
met 730 eindeloze dagen
zonder geheugen
sinds De Keizer Zijn slaven
naar dit land dirigeerde,
velen van hen toen nog onwetend
waarheen
men was verbannen en verdoemd
en waarom.

Deze slaven
moesten hun leven geven
voor de grootste obsessie
van De Keizer:
UA opdoeken,
uitgommen van de Europese landkaart
uitwissen uit de geschiedenis,
een heel volk
onderwerpen
en inlijven bij Zijn Rijk.
UA, een land met de domme pech
van het buur-zijn
van Zijn [zelfbenoemde]
Keizerlijke land.

Sinds 24 2 22
verging geen dag
zonder verwoesting
zonder vernietiging van bijna alles
wat denkbaar is,
oorlogsmisdaden
overal en altijd ergens
elk uur van de dag of nacht.
Vaak ontbrak de tijd
voor het huilen om de doden
of voor een waardige begrafenis,
voorrang voor branden blussen
gewonden redden en verzorgen.
Miljoenen moesten vluchten
om te overleven,
zij verloren veel meer
dan huis & haard,
ook verlies van de vertrouwde werkelijkheid
en vanzelfsprekendheid,
eigenlijk verlies van alles
en die angst dringt door
tot in elke vezel van je lijf.

De eigen verliezen
van des Keizers troepen
zijn onmetelijk groot,
ze worden stipt bijgehouden
als staatsgeheim behandeld
zonder wroeging, zonder emotie
zonder vragen of twijfels,
het zijn per slot van rekening
slechts droge cijfers.
Soldaten, materieel en wapens
zijn voor Hem
schier onuitputtelijke bronnen.
Hij kent geen leed,
deelt nooit verdriet
ziet geen mensen
met eigen vrijheid en wensen.
Geen redenen voor De Keizer
om aan opgeven te denken,
zijn machtsobsessie ligt
als een verstikkende deken
over Zijn land.

Na twee naamloze jaren,
na 730 dagen zonder geheugen
heeft UA nauwelijks tijd
voor tranen of voor herstel,
geen tijd voor verwerking
van deze nachtmerrie
afkomstig uit de koker
van een duivel.

Twee kaarsen
één blauw, één geel,
flakkerende kaarslichten
in diepdonkere tijden voor UA
symbolen van hoop
op een ommekeer ten goede
en hiermee sluit ik af,
in schaamte.

20-23 februari 2024

Harnell, UA 22 24