IN MEMORIAM: A. N.

( 4.6.1976. – 16.2.2024)

A.N.
bleef elke nacht door het hoofd spoken
van de zelfbenoemde Keizer van “dat land”,
zelfs na diens overplaatsing
naar een afgelegen vakantiekolonie
ergens bij de poolcirkel,
in Siberië.
A.N.
kreeg op last van De Keizer
speciale zorg, aandacht
en een rijkgeschakeerd activiteitenpalet aangeboden
evenals gezonde voeding en medische zorg
en continue monitoring.
Je wilt zo’n lastpost en kwelgeest
ten slotte kwijt.
Een eerdere vergiftigingsoperatie
door een stel sukkels
mislukte jammerlijk
en kwam door die vervloekte A.N.
in de openbaarheid,
welk een tegenslag en afgang.

De Keizer liet daarom
in dit verkiezingsjaar
niets aan het verfoeide toeval over.
Zekerheid was voor Hem
nooit voldoende.
Na het tragisch vliegtuigongeval
als gevolg van een onverklaarbare explosie,
met aan boord zijn ex-kok
en medestrijder Evgenius
volgde eerst de vakkundige uitschakeling
van een dreigend populaire kandidaat
voor het presidentschap
dankzij doortastend optreden
van de onafhankelijke kiescommissie,
na een telefoontje van De Keizer.

Toen werd het tijd om A.N.
voor eens en voor altijd
van de Siberische aardbodem
vol sneeuw, ijs en vergetelheid
te laten verdwijnen.

Die man was door eigen toedoen
tenslotte al zo verzwakt,
zo iemand valt
bij wijze van spreken
gewoon om, dood.
Dit droombeeld van De Keizer
ging op 16 februari waarlijk
volkomen onverwacht
in vervulling,
hoe bestaat het nou toch?

Alle ophef liet De Keizer neutraliseren
door inzet van een van Zijn vele
onafhankelijke commissies.
Zijn Rijk is een modern synoniem
voor rust, orde,
discipline en loyaliteit,
zeker met de beproevingen
van Zijn Speciale Militaire Operatie.
Laat ze in het westen maar krakelen,
dat gaat altijd weer vlot liggen,
zeker met de inzet
van de juiste trollenoperaties.

In Zijn Rijk
moet alle aandacht en energie uitgaan
naar de open en onafhankelijke
presidentsverkiezing van maart.
A.N. is in de ogen van De Keizer
slechts een vlokje sneeuw
op de eindeloze sneeuwvelden
van Siberië,
in de rijke traditie
van het tsaristische rijk,
van het Sovjetrijk
en nu eindelijk
van Zijn Eigen Rijk.
Vaarwel A.N.
Het werd hoogste tijd.

16 – 17 februari 2024

DOC WOCK, van Harnell – 2020