MILD, MILDER: EEN GILLER


Mild, milder, milder,
Minder, minder, minder,
Wild, wilder, wilder,
Minder, minder, minder,
Mild, milder, milder.

Lange tijd grof, hard en wild,
wilder en nog wilder dan wild,
plots milder, milder en nog milder
zo werd en wordt beweerd
over het oer-politieke Peerd
met zijn unieke politieke poëzie
en voordracht
ook tijdens de voorbije verkiezingsstrijd.

Milder, een gevolg van ervaring,
zijn oudere leeftijd,
veranderde omstandigheden,
voortschrijdend inzicht?
Een gevolg van wijs advies
of alleen een tactisch tijdelijk inslikken
van een arsenaal aan ooit gebruikte woorden,
kreten en kwalificaties?

Woorden die er toe deden en doen,
voorbeelden die boekdelen
spraken en spreken,
blikken met doorwerking,
toon met werking.
Een man, een man,
een woord een woord,
ook als zij – in zijn eigen woorden –
in de koelkast zijn opgeborgen.
Een XXL-koelkast, boordevol.

Edoch, de levendige herinnering
aan zijn politieke wensenlijst
(naar eigen zeggen verankerd
in zijn politieke DNA)
en zijn vijandigheid,
en zijn afwijzing van,
en zijn veroordeling van.

Kou en kilte en dreiging
blijven om dit politieke Peerd
heen hangen
als een mistig kleed
dat doet huiveren
en het zicht ontneemt.

23 – 24 november 2023

ON THE RUN – Harnell, 2023