Het Ware Zelf

Velen zijn verwoed op zoek
naar het Eigen Ware Zelf:
de persoon die ons de spiegel toont
lijkt standvastig, zelfverzekerd,
met levendige ogen en open blik.

Een recente foto van jezelf,
gezonden per mobiel,
wekt onmiddellijk twijfel:
grauw, grijs, moe, verslagen blik.
Wat je vandaag bent
was gisteren nog ondenkbaar
of onvermoed.

Morgen staat een Ander op,
er zit niets anders op dan van dag tot dag
om te gaan met een ongewilde speurtocht
naar de geldigheid van wat je vertrouwd is,
met al je overtuigingen en je geloof
in de Juistheid der Dingen.
Engelen bezingen Eeuwige Waarheden en Waarden,
Bijbelboeken en sprookjesboeken zijn schatkamers
voor elk denkbare uitleg.

Principes hebben slechts de geldigheid
der omstandigheden, een luxe voor de geest.
Het Ware Zelf als Feest der zelf illusie,
een vrijetijdsbesteding voor bevoorrechten
zonder honger, zonder nood
of dagelijkse strijd om het bestaan.

Ik besta ook zonder mijn Ware Zelf.

26 November 2018