Gouden greep

Ons gouden collectief
is een Gouden Greep:
niemand in deze zuidelijke
stadsstreken kan zelfs maar
in de schaduw staan
van onze constructie corporale
op vijf niveaus.

Wij streven echt niet naar
het Hogere of doelen in Hogere Sferen,
esoterisch gezwatel
voor lieden met een romantische afwijking.
Wij willen van bovenaf
het aardse, in beton
verankerde doorgronden.
Onze constructie corporale
als perpetuum immobile
in gouden kleuren moet voorbijgangers,
vogels en loslopende dieren
aan het denken te zetten
of op andere gedachten te brengen.

Per slot van rekening
is niet alles goud wat blinkt,
wij blinken tijdens onze acrobatische
actie uit in concentratie,
ingetogenheid en meditatieve houding.
De Zuidas zou zomaar
ZEN kunnen worden.

Beelden verwekken verzen – juli 2019
Beeldenroute Art Zuid Amsterdam
Gedicht 24 september 2019