VORM VOOR VENT?

I
Wie voor een vierkant valt
wordt niet tegelijk verliefd op een cirkel,
wie aan een piramide de voorkeur geeft
als laatste woonstede bij de goden
kan onmogelijk tegelijk een iglo bewonen
en de eigen sjamaan
om bijstand smeken.

Informateur II kreeg
een tweede boodschappenmandje mee:
een grondig vormonderzoek
voor een nieuw kabinet.
Informateur I was meer dan zoet geweest
met het keuren van de vier kwartetspelers
qua rechtsstatelijkheid
en had verder zijn handen overvol
aan het bezweren van onmin
en onvriendelijk gedoe,
zoals het gooien met modder en afval.

II

Het vormonderzoek
(welke kabinetsvorm
in Gods naam, pardon,
in Majesteit ‘s naam?)
een gevolg van ontbrekende politieke liefde
of zelfs maar genegenheid,
gebrek aan onderling vertrouwen,
argwanend terugkijkend in de politieke tijd,
onderwijl loerend naar de kiezersmarkt
en kwijlend of met angstaanvallen
de kiezerspeilingen volgend.
Het vormonderzoek moest de oplossing,
of minstens de doorbraak brengen.

Informateur II presenteerde 14 maart
zijn eindverslag
met de al rond zoemende keuze
voor een “programkabinet”
de volgens hem
enig levensvatbare variatie
op een [theoretisch] extraparlementair kabinet.
Vele hooggeleerde lieden
hadden over dit tv-stamtafelthema
hun zegje mogen doen.

III

Onze Tweede Kamer neemt dit eindverslag
op woensdag 20 maart
onder de parlementaire loep.
De nog kersverse Kamervoorzitter
ziet er handenwringend
en grijnzend naar uit.
Dagenlang droomt hij al
van zijn geestige en soepele optreden
en declameert thuis geschikte gedichten,
zijn favoriet:
domweg gelukkig op het Binnenhof.

IV

Het twitterverkeer van de Vier
levert een onthullend inkijkje op
over de sfeer en chemie
tijdens het kwartetten.
Na felle strijd wegens kinnesinne
en de juiste kabinetsvorm
zou, na bijna vier maanden (in)formatie,
de vent oftewel de inhoud
van kabinetsbeleid
op de agenda komen,
volgens de route van informateur II:
de beleidsthema’s voor vier jaren
op hoofdlijnen, zonder detaillering,
zonder politieke hoofdrolspelers
in de kabinetsploeg,
met minstens de helft van de ministers
van “buiten de politiek”
en veel overleg en samenwerking
met maatschappelijk relevante instellingen
en groeperingen, kortom,
een kabinet-op-afstand
van de Tweede- en Eerste Kamer.

V

Zelfs de nieuwe minister-president(e)
moet uit arren moede
van buiten komen
(de verkiezingsoverwinnaar
moet door zijn politiek verleden, optreden
en zijn krasse kreten gemeden worden
voor het hoogste ambt).
Men zoekt een soort van
mediator, moderne heiland,
verbinder & bruggenbouwer & doordouwer,
tevens allemansvriend van het type labradorpoedel,
politiek gesproken natuurlijk.

VI

Informateur II hoopt, denkt en bepleit
dat zijn voorkeursvolgorde
van vorm naar vent
uiteindelijk, maar wel ruim voor
de volgende verkiezing van 2027
tot een vruchtbaar resultaat zal leiden.
Wanneer kijkt ons politieke (Neder)land
eens diep in de spiegel?
Vorm voor vent is illusie,
het is vorm én vent,
tegelijk en saam
of het leidt tot desillusie.

17 – 18 maart 2024

Vierkant of cirkel, Frankrijk – Aveyron 2015 (foto JW)