Tachtig dagen later: kater

( Gedicht in twee delen, speciaal voor lezeressen en lezers die – ten onrechte – vrezen over (te) weinig leestijd te beschikken.)

Deel I

De 9 mei toespraak van De Keizer
was in gif en rancune ondergedompeld.
Geïnspireerd door George Orwell
werd en wordt
de geschiedenis continu herschreven
in dienst van Zijn regime.
Ook de historie van de Grote Vaderlandse Oorlog
werd en wordt
gebruikt ter vertroosting
van eertijds gevallenen
hun dierbaren en nazaten
en als aansporing
tot nieuwe offers voor Het Vaderland.

De Keizer gaf zelfs een inkijkje
in Zijn getormenteerde zielenleven
sprekend over de vers gevallenen.
Zijn regering zou een web van zorg spinnen
rond de nabestaanden van Zijn veldtocht.
Veegde Hij niet zelfs een traan weg?

Na afloop van de 9 mei parade
trok De Keizer zich terug
veinsde staatszaken van gewicht
en hoofdpijn.
Zijn gedachten draaiden
rond als in een centrifuge
en Hij wist verdomd waarom:
Opgesloten zat Hij
in Zijn eigen sprookje
nog zonder sleutel ter bevrijding.

Deel II

Twijfel, een woord dat Hij altijd
had verafschuwd
twijfel was bijkans overnacht
over Hem neergedaald
een nieuwe, kwellende ervaring.
Filosofie was Hem om die reden
altoos suspect geweest.
Elke uitweg die Hij bedacht
ging gepaard met nadelen en gevaren
voor Hem en Zijn heerschappij.

Zijn geliefde Volk
wantrouwde Hij ten diepste.
Dat gold meer nog
voor de hielenlikkers
in Zijn staatsapparaat.
Hoe meer jaknikkers
hoe meer verraders en handlangers
ergens verscholen
in afwachting van.
Beelden uit de historische herfst
van ‘89
[Hij deed destijds dienst
in een van de Broederstaten van weleer]
ze schoten zo maar door Zijn hoofd.

Project “Uit de lucht gegrepen”, 10-13 mei 2022