Mijn eerste!

Mijn eerste blog op mijn kakelverse website, één dag voor Silvester avond, een ontroerend moment voor me, midden in deze nog steeds voortwoekerende Corona pandemie, niet alleen in ons eigen land, Men is massaal op eigen honk, huis, woning of woonboot teruggeworpen. Sporten en recreëren maar beperkt en dichtbij huis mogelijk; de meeste winkels dicht, net als nog steeds alle horeca en culturele inrichtingen. En dan ook nog al die donkere dagen en vele regenbuien.

Berlijn, Oudejaarsavond 2015

Wie graag leest en muziek luistert zoals ik, heeft tijdens deze Corona pandemie een voordeel t.o.v. anderen die vermaak en vertier vooral buitenshuis zochten en vonden. Veel van wat buiten gebeurde is – met enkele onderbrekingen – stil gevallen, voorzien van nieuwe benamingen als ‘intelligente lockdown”, “beperkte of volledige lockdown”; zelfs een avondklok ruiste al door de media, naar het voorbeeld van Frankrijk of Spanje.

Infectiecijfers blijven ook sinds 15 december (te) hoog, ziekenhuisopnames vanwege Covid-19 stijgen verder door en veel gangbare zorg wordt uitgesteld.

Kortom, beperkingen, sluitingen, afzonderingen aan de orde van de dag. Muziek en taal kunnen naar mijn overtuiging een bijzondere betekenis krijgen omdat dankzij onze moderne communicatiemiddelen en media deze makkelijk overal naar toe gebracht kunnen worden. Dit geldt ook voor mijn schrijfsels. Vandaag een begin; meer volgt.