Evgenius, waer bestu bleven?

De Keizer staarde triest naar een enkel vogeltje in Zijn tuin. Hij was verzonken in Zijn eigen ondoorgrondelijke wereld. Zijn gemoed was somber, zijn hart deed zeer. Zijn persoonlijke lijfgarde had Hem met zwaar gemoed op de hoogte gebracht van de onverwachte dood van Zijn voormalige kok Evgenius. Omgekomen, zo berichtte men Hem, bij een tragisch vliegtuigongeval.

En die 23ste augustus ‘23 was nog wel zo waardig en sfeervol verlopen met een herdenkingsbijeenkomst wegens de 80ste verjaardag van die vermaarde tankslag uit ‘43. Tranen welden op in Zijn ogen; Zijn voormalige kok had per slot van rekening grote verdiensten voor Zijn Rijk, vóór zijn dwaling en zelf veroorzaakte val. De Keizer was mild gestemd en gaf opdracht voor condoleances aan de familie en een passende krans.

Wat moest er nou toch terecht komen van Evgenius’ bedrijvenimperium, inclusief zijn firma’s voor bewaking & beveiliging in diverse landen? Na een gevoelde eeuwigheid nam Hij de telefoon op en legde – via een speciaal beveiligde lijn – contact met Zijn oude makker en vertrouweling voor gevoelige klussen.

De Keizer instrueerde hem om zijn complete team met spoed het hele bedrijvenkluwen van Evgenius in het belang van het land, het volk en de stabiliteit van Zijn Staat over te hevelen naar één nieuwe holding van De Keizer. Voor de achtergebleven familie van Evgenius zou vanzelfsprekend gezorgd worden. Al was het maar in dankbare herinnering aan de vele smakelijke etentjes die Evgenius vroeger wist te bereiden. Hij was toen ook gezellig, onderhoudend en zó sociaal. Jammer, heel jammer, Evgenius, maar het leven gaat door.

24-25 augustus 2023

Los amigos en el parque verde, Harnell – 2013