Een jaar later


( een gedicht in drie delen, vooral voor evt. lezeressen/lezers
met door hen zelf verondersteld gebrek aan tijd of met haast)

Deel I

De oekaze van De Keizer
voor de Verdedigers
van Zijn toenmalig Rijk
gebood
om verloren gegane gebieden
van Het Vaderland
te heroveren en te bevrijden
van vijandige heersers
en onderdrukkers van Zijn onderdanen
met hun taal en cultuur.
Zo was het Hem ingefluisterd
door Zijn orthodoxe leidsman
met een perfect begrip
van de cocktail
van vaderlandsliefde en godvruchtigheid.

Uitsluitend toegestaan was
“speciale militaire operatie”
en die formulering
werd door eindeloze herhaling
gewoon en vertrouwd.
De nabestaanden
van de ontelbare doden en gewonden
zouden troost moeten vinden
in het offer voor het Vaderland
zo had De Keizer beslist
in de afzondering
van zijn wisselende bunkers.
Vijanden waren er altijd en overal
vandaar ook veilig vervoer
per presidentiële trein.

Deel II

Het verloop van Zijn speciale operatie
verteerde De Keizer.
Zijn droom
van eeuwige eer en roem
was uitgebleven.
Zelfs zijn vurigste aanhangers
konden alleen nog tot steun
en steunbetuigingen overgehaald worden
met beloften, baantjes,
cadeaus en comfort
of met druk, dreiging of verbanning.

Zijn oekaze
om honderdduizenden “reservisten”
op te roepen
had niets opgeleverd
behalve heroveringen die alleen
met een vergrootglas zichtbaar werden.
De criminele inbreng
van massa’s veroordeelde misdadigers
had wel het voordeel
van goedkoop kanonnenvoer laten zien
maar ook een concurrent
voor de toekomst.
Die organisator
zou zich nooit tevreden stellen
met klassiek keukenwerk en catering.

Deel III

Zijn meest gehate tegenstander
triomfeerde onderwijl
in binnen- en buitenland
en wist tot zijn verbijstering
nu al bijna een jaar lang
steun, vertrouwen, wapens,
geldmiddelen en beloften
binnen te halen
voor zijn zgn. soevereine staat.
Hoe kon dit vervloekte westen
zo’n eendracht opbrengen
ondanks ondermijnende acties
via Zijn trolfabrieken
en buitenlandse handlangers
ondanks miljoenen vluchtelingen
en zonder Zijn gas, olie en metalen?

De Keizer keek met duistere blik
naar de ongerepte sneeuwlaag
achter zijn bunker
en stak een kaarsje aan.
Wie geen Russisch roulette
durft te spelen
kan nooit winnen.

Dreigend landschap, Harnell – 2023

Jean Wiermans,
project “wie niet weg is, is gezien”, 10 – 18 februari 2023