DE EED VAN OPPERBEER


[ n.a.v. Opperbeer’ s 5de inauguratie]

*
Opperbeer keerde weer terug
naar de goudkleurige ceremoniezaal,
na een groots en niet zomaar
te evenaren verkiezingsbedrog:
een verbluffende verkiezingsscore
van 187 % van alle geldig
bevonden dierenstemmen
en dus werd Hij voor de vijfde keer
gekozen tot Opperbeer.

*
Vandaag, 8 mei ’24
vond eindelijk de inauguratie plaats
te midden van alle dierschakeringen
van het Grootvaderlandse Bos.
Vanzelfsprekend zonder bosvijanden
zonder onbetrouwbare beesten
zonder afwijzers
van de Grootvaderlandse Bosgedachte
zonder negatievelingen met ziekelijke ideeën
over een alternatief bos,
[een soort van Bosparadijs]
ook zonder agenten en spionnen
van vreemde bosmogendheden.

*
Opperbeer schrijdt plechtig
onder de martiale klanken
van Zijn Huiskapel
naar het spreekgestoelte
en legt vervolgens met vaste stem
voor de vijfde keer de ambtseed af
op het wit-blauw-rood gekleurde Bosboek,
de grondwet van het Dierenbos.

*
Wat beloofde Opperbeer ons,
vroeg een sparrenboom
buiten hoor afstand.
Een eekhoorn gaf hem antwoord:
Hij beloofde alle beloften
van de vorige vier keren
te realiseren via beloften
voor een toekomstige toekomst
van het Grootvaderlandse Dierenbos,
voorlopig nog even in nevelen gehuld.

*
Wat zei Opperbeer over het behoud
van het Grootvaderlandse Bos,
vroeg een specht.
Een uil wees de specht terecht:
Opperbeer behoudt altijd alles
in de best mogelijke staat
nadat Zijn familie, vrienden,
vazallen en steunpilaren
al hun wensdromen
voor dit aardse bosleven
in vervulling hebben zien gaan.

*
De everzwijnen knorden vol onrust.
Een van deze edele bosdieren
toonde zich zeer bezorgd:
Is er nog wel een toekomst
voor ons zwijnen
in het Grootvaderlandse Bos?
De vos vond het nu
de hoogste tijd worden
voor een luchtige opmerking
ter opvrolijking van de verzamelde bosdieren:
everzwijn, jij en al je soortgenoten
zwijnen werkelijk met zo’n Opperbeer.
Everzwijn, alle toekomst
is bij Opperbeer gegarandeerd stralend
want toekomst staat bij Opperbeer
gelijk aan het herstel
van het Grootse Verleden
toen de toekomst
van het Grootvaderlandse Bos
nog bedacht moest worden.
Onthoud dat goed
voordat je ooit nog eens
aan jullie toekomst begint te twijfelen.

*
De mieren stelden na een lange stilte
ook – heel timide – een vraag:
zijn we echt nog wel veilig
in ons Grootvaderlandse Bos
onder leiding van Opperbeer?
Een wolf gaf een lange geeuw
voordat hij de mierenhoop toesprak:
Natuurlijk beste mieren.
Laat je niet gek maken
door bosvreemde propaganda
uit verre bossen in het westen.
Opperbeer weet als geen ander
wat nodig is voor de veiligheid
van alle bosbewoners.
Opperbeer heeft een onzichtbaar
bosleger samengesteld ter afschrikking,
en, een alles en iedereen
controlerende vogelschaar,
en, Hij heeft scholen vissen samengesteld
die beken, rivieren en meren bewaken,
zelfs spinnen met vluchtplannen
zullen worden betrapt en vermorzeld.

*
Wat doet Opperbeer eigenlijk
als de Bosgod Hem tegenspreekt
of zelfs tegenhoudt,
vroeg een piepklein vogeltje.
Maar koolmeesje,
had nou toch beter opgelet,
sprak een zwaluw.
Tijdens zijn eed & gelofte
smeekte Opperbeer Gods zegen af
en kreeg die volgens
de hoogste Bospatriarch
terstond, volledig en voor eeuwig.
Koolmeesje, ga gerust een dutje doen.
God zal Opperbeer
echt nooit tegenspreken,
ook al niet omdat tegenspraak
door Opperbeer als spaak in het Wiel
van de Grootvaderlandse Geschiedenis
zou worden gezien.

8 – 15 mei 2024

Anoniem, Harnell -april 2022

Anoniem, Harnell – april 2022
Anoniem, Harnell – april 2022