Alle Zegen komt van boven?

De oude wijsheid
“het is niet alles
goud dat blinkt”
bewijst hier haar waarde:
een onverwachte stortbui
met niet alleen hemelwater
ook met zekere zuren
tast de goudlaag aan.

Spoedig zal deze goedgeklede heer
ondanks de verwoede poging
om zijn kostuum droog te houden
bemerken dat het eerste laagje
“goud” verwaterd is.
Nog niet zo lang geleden
waande deze Heer zich
in “Gouden Tijden” …

Beelden verwekken verzen – juli 2019
Beeldenroute Art Zuid, Amsterdam
Gedicht van 10 oktober 2019