Categorie: Gedichten Nederlands

Alle Gedichten in de Nederlandse taal.

Gespletenheid

Gespletenheid van geest
komt zelden alleen,
het lichaam lijdt mee
of profiteert mee
al naar gelang
hoe je ernaar kijkt.

Kijk naar de gapende
lichaamskloof en je ziet
een gepijnigd mens
een gespleten geest,
je vermoedt verwardheid,
tegenspraak, wedijverende strevingen.

Zie je noch het een, noch het ander
door de energiek gespreide armen
die op iets in de verte wijzen
dan verliezen gespletenheid
en verminkt lichaam hun bestaansrecht,
er verrijst een beeld van een krachtige man
vol vertrouwen die ons de Weg wijst?
Gespleten beeld of een gespleten gedicht?

Beelden verwekken verzen – juli 2019
Beeldenroute Art Zuid, Amsterdam
Gedicht van 2 april 2021