Categorie: Blog Nederlands

Een schrijvende poging om de zgn. alledaagse dingen, gebeurtenissen, verschijnselen, ook in onze samenleving, politiek en cultuur te verwerken als gevolg van mijn verbazing, verontrusting en somtijds angst over hetgeen zich in onze wereld, dichtbij en ver weg, afspeelt.

Mijn nieuwe boek

Begin januari schreef ik voor het eerst op mijn website over mijn tweede boek met ISBN-nummer dat ik voor eind 2021 wilde uitbrengen. Dat was toen een bewust gekozen voorzichtige inschatting.

Eigenlijk was de kern van mijn boek, bestaande uit nieuwe gedichten, eind maart klaar. Daarna volgden o.a. het schrijven van voor- en nawoord, het samenstellen van de inhoudsopgave en het uitzoeken van de meest geschikte foto’s voor mijn boek met als titel: “Door wolken voortgedreven”.

Dit boek is een vervolg op “Vliegen op de Dag van Vandaag” én het gevolg van dit boek. Uit de beschikbaar gestelde wolkenfoto’s heb ik een tiental gekozen die door het boek heen geweven zijn. Ook zijn in mijn nieuwe boek een reeks kleurenfoto’s opgenomen van kunstwerken van mijn neef Harry Nelissen, alias Harnell, een Zuid-Limburgse kunstenaar.

Afgelopen zaterdag bracht de postbode het pakketje met de eerste drukproef. Deze drukproef zal in de komende weken tot diverse aanpassingen leiden. Maximaal half juli volgen dan de laatste stappen om tot de commerciële uitgave te komen. Iedereen kan mijn nieuwe boek via de boekhandel of via internet aanschaffen. Hierover later meer. Om een indruk te geven, voeg ik een foto bij van het boekomslag.

Scroll Up